wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

Co z dłużnikami instytucji finansowych?

Coraz większa część Polaków korzysta z oferty banków i instytucji finansowych w zakresie leasingów, kredytów konsumenckich, biznesowych czy też hipotecznych. Niestety, coraz więcej z nich popadając w kłopoty finansowe przestaje regulować zaciągnięte zobowiązania. Banki początkowo starają się radzić sobie z tym problemem na własną rękę, jednak w większości przypadków potrzebna jest tutaj pomoc specjalistów – firm windykacyjnych. Skuteczne obniżenie portfela przeterminowanych należności wymaga pracy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów – prawników, ekonomistów, analityków, rzeczoznawców, negocjatorów, a nawet detektywów. 

 

Najważniejsze  w odzyskiwaniu należności kredytowych i leasingowych jest zapewnienie ciągłości trwania zawartej umowy (o ile znajduje to uzasadnienie) oraz przywrócenie płynności płacenia przez dłużnika rat. Zanim sprawa zostanie przekazana na drogę sądową i egzekucyjną, zawsze należy skupić się na działaniach polubownych, a nawet prewencyjnych. Coraz częściej firmy leasingowe zainteresowane są weryfikacją wnioskodawcy. Instytucje finansowe chcą zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko powstawania zaległych, często trudnościągalnych należności.  W tym celu można przeprowadzić dokładny scoring i wyeliminować podmioty, które nie mają rzeczywistej możliwości spłaty zadłużenia. Informacje zawarte we wnioskach kredytowych niejednokrotnie nie zgadzają się ze stanem faktycznym – istotne jest sprawdzenie rzeczywistej, a nie deklarowanej zdolności kredytowej. W obrębie działań prewencyjnych znajduje się również bieżący monitoring płatności, polegający na regularnym kontakcie z kredytobiorcą w celu przypomnienia mu o terminowości płatności rat. Tego typu czynności budują również prestiż instytucji finansowej. W przypadku powstania opóźnień stosowane są procedury windykacji polubownej. Opiera się ona przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem w celu poznania przyczyn niespłacania zobowiązań oraz ustalenia dogodnych dla obu stron warunków ich uregulowania. Skuteczność prawidłowo prowadzonych działań powinna sięgać poziomu ponad 90 proc.

 

Czynności windykacyjne, podejmowane przez profesjonalne firmy, powinny być indywidualizowane dla konkretnej grupy wierzytelności. Trudno mówić o utartych schematach działania, ponieważ każdorazowo powinny być brane pod uwagę takie czynniki, jak:

  • ogólne warunki zawartej umowy,
  • zaangażowanie stron,
  • przeterminowanie i wysokość zobowiązania,
  • ustalony stan majątkowy dłużnika,
  • stopień jego wypłacalności

oraz szereg innych, tworzących autorskie know-how firm windykacyjnych. 

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail