wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

Czy za windykację zapłaci dłużnik?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z odzyskaniem należności. W praktyce oznacza to, że prowizja firmy windykacyjnej może być dochodzona od dłużnika. 

 

W związku ze zmianą prawa zmodyfikowaliśmy także zasady współpracy z klientami - mówi Marcin Gąszczak, Prezes Zarządu SAF S.A. - integralną częścią umowy zlecenia windykacji stało się dochodzenie od dłużnika kosztów odzyskania należności, w tym naszej prowizji. Dzięki temu outsourcing usług windykacyjnych staje się dla przedsiębiorców jeszcze bardziej opłacalny niż dotychczas. Naszym zadaniem jest przekazanie klientowi 100% jego wierzytelności. 

 

Koszty odzyskania należności przez firmę windykacyjną pokryje dłużnik w sytuacji, gdy:

  1. Zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem jest przedsiębiorstwo
  2. Należność wynika z dostarczenia towaru lub świadczenia usługi zgodnych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  3. Umowa, z której wynika należność, została zawarta po wejściu w życie ustawy, czyli nie wcześniej niż 28 kwietnia 2013 r.

Warunkiem powstania roszczenia jest zapłata należności przez dłużnika po terminie płatności oraz poniesienie przez wierzyciela kosztów czynności windykacyjnych.

 

Kliknij i sprawdź czy także Twój dłużnik pokryje koszt windykacji 

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail