wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

Należy skupić się na leasingobiorcy

Branża leasingowa w Polsce nieustannie się rozwija. Instytucje finansowe umożliwiają swoim klientom rozwój ich przedsiębiorstw dzięki finansowaniu potrzebnego sprzętu, w większości samochodów. Niestety, tak jak w każdej branży, pojawia się coraz więcej kontrahentów, którzy z różnych przyczyn nie wywiązują się z podjętych zobowiązań finansowych w ogóle, bądź wywiązują się z nich nieterminowo. Najczęściej są to pozornie niewielkie sumy, które jednak  składają się na całkiem pokaźne kwoty.

 

Leasingodawcy coraz częściej szukają pomocy u firm windykacyjnych. Istotne jest jednak nie tylko odzyskanie pieniędzy, ale przede wszystkim minimalizacja ryzyka powstania tych zaległości. W tym celu, jeszcze przed podpisaniem umowy leasingowej, powinna zostać przeprowadzona wieloaspektowa weryfikacja wiarygodności wnioskodawcy. Nie wszystkie informacje potwierdzone w dokumentacji zgadzają się bowiem ze stanem faktycznym. Często o leasing ubiegają się firmy w trudnej sytuacji, która wskazuje na możliwość utraty płynności finansowej. Zdarzają się też próby wyłudzenia. Dobrze przeprowadzony scoring eliminuje podmioty nieposiadające rzeczywistej możliwości spłaty zadłużenia.
Należy pamiętać, że skuteczność działań weryfikacyjnych jest zależna od osób, które są za nie odpowiedzialne. Niewiele jest firm, które posiadają rozbudowany, wysoce wykwalifikowany zespół analityków ryzyka. Nie mogą być to osoby przypadkowe. Najwyższy poziom oceny sytuacji finansowo-prawnej wnioskodawcy umożliwiają wiedza i doświadczenie pracowników.

 

Nie możemy zapominać, że minimalizacja ryzyka, to nie tylko weryfikacja, ale także bieżący kontakt z  leasingobiorcą, przypominanie mu o terminowości płatności rat. Aby nie dopuścić do powstawania przeterminowanych należności należy w odpowiedni sposób podejść do kontrahenta. Tutaj także konieczni są specjaliści, którzy  nie spowodują pogorszenia stosunków między stronami umowy leasingowej. Ich zadanie powinno być wręcz odwrotne. Umiejętnie prowadzone działania wzmacniają prestiż instytucji finansowej oraz sprzyjają współpracy biznesowej między stronami.

 

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail