wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

Ochrona Danych Osobowych

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych zleceniodawcy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w umowie jest SAF S.A.
  Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: iod@saf.com.pl.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyłącznie w celu zawarcia
  i realizacji umowy oraz w celach, na które Państwo wyraziliście zgodę.

 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a także po jej rozwiązaniu przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu prawnego administratora.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. Ogólne warunki Powierzenia danych

 1. W celu realizacji umów windykacji Zleceniodawca dokonuje powierzenia SAF S.A. danych osobowych swoich kontrahentów. Zleceniodawca oświadcza, że w stosunku do powierzanych danych pozostaje Administratorem danych, a SAF S.A. staje się Podmiotem przetwarzającym.

 2. Powierzane dane dotyczą kategorii kontrahentów Administratora przekazanych do realizacji usług podmiotu przetwarzającego i swoim zakresem obejmują w szczególności dane: nazwa, imię i nazwisko kontrahentów osób fizycznych lub imię i nazwisko reprezentujących kontrahenta przedsiębiorcę, adres, dane kontaktowe, informacje o zaległości, obrazy faktur, umów, oświadczeń, oraz inne dokumenty i informacje związane z celem umowy.

 3.  SAF S.A. oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiadającymi wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania, pozwalającymi chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 4. Powierzone dane będą przetwarzane wyłącznie na terenie RP.

 5. Zleceniodawca będący administratorem powierzanych danych wyraża zgodę, aby SAF S.A. jako podmiot przetwarzający, powierzał konkretne operacje przetwarzania danych innym podmiotom („podpowierzenie”). Lista podmiotów, którym SAF może powierzyć wykonanie określonych zadań, wraz zakresem tych zadań:

 • Poczta Polska S.A. – usługi pocztowe

 • Speedmail Sp z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – usługi pocztowe

 • Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie –  usługi telekomunikacyjne, usługa dialera, nagrywanie rozmów

 • Inforsys S.A. z siedzibą w Radzyminie – wydruk i konfekcja korespondencji

 • Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w Nadarzynie – niszczenie dokumentów i nośników

 • SerwerSMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – masowa wysyłka sms

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail