wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

Rozwój branży windykacyjnej

Niezmiennie od kilkunastu lat branża windykacyjna w Polsce intensywnie się rozwija, a wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne rośnie, przekraczając na końcu 2014 r. 51 mld zł. Rozwój branży dotyczy każdego jej aspektu – nie tylko wartości i ilości wierzytelności, ale bezpośrednio z tym związanej liczby firm windykacyjnych i poziomu zatrudnienia. Na rynku, skuszone dobrą kondycją branży, pojawiają się nowe podmioty liczące na szybkie i duże zyski. Z drugiej strony, dzięki wzrostowi liczby przyjmowanych do obsługi lub zakupionych wierzytelności, rozwijają się firmy obecne na rynku już od lat. To one mają największe szanse na wykorzystanie możliwości, jakie przyniesie rynkowi najbliższa przyszłość. Posiadając doświadczenie, wiedzę i odpowiednie zaplecze, są w stanie zaspokoić potrzeby podmiotów gospodarczych, które coraz bardziej ufają windykatorom.  

Dużym, wysoko wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, ostatni czas przyniósł wzrost obsługiwanych portfeli wierzytelności instytucji finansowych – banków i firm leasingowych. Szersze grono firm z branży zwiększyło liczbę i wartość obsługiwanych należności konsumenckich, których tendencja wzrostowa z  pewnością jeszcze długo się utrzyma. Rosnące zadłużenie gospodarstw domowych prowadzi do zaprzestania regulowania nie tylko zobowiązań bankowych, ale także rachunków za wszelkie dostarczane media. Ich dostawcy również coraz chętniej zwracają się o pomoc do windykatorów. Nieco inaczej wygląda sytuacja w sektorze wierzytelności B2B, która utrzymuje się na stabilnym poziomie od kilku lat. Pomimo rosnącego wciąż zadłużenia [w sektorze handlowym wynosi aktualnie ok. 1 mld zł] przedsiębiorcy współpracują ze sobą, przez co nie zwiększa się znacząco wartość spraw zlecanych firmom windykacyjnym. Z wyników badań przeprowadzonych przez SAF S.A. wynika, że niemal wszyscy przedsiębiorcy współpracują z kontrahentami, którzy opóźniają się w płatnościach. Jednocześnie 55% z nich nie nakłada z tego tytułu na nierzetelnych klientów żadnych sankcji, cierpliwie czekając na płatność. Niechęć do obciążania dłużników konsekwencjami można zaobserwować w skali wykorzystywania możliwości, jakie daje zmodyfikowana Ustawa o terminach zapłaty. Pomimo wysokiego poziomu wiedzy nt. możliwości odzyskania kosztów windykacji od dłużnika – 64% przedsiębiorców deklaruje, że wie o wprowadzonych zmianach - niewielu wierzycieli decyduje się na ten krok. Działania w tym kierunku podejmuje zaledwie 22% z nich.

 

Ciągły rozwój sektora należności instytucji finansowych i wzrastające zadłużenie na rynku consumer finance stanowią perspektywę dalszego rozwoju branży. Najbliższa przyszłość rynku wierzytelności to przede wszystkim zwiększenie sprzedaży bankowych pakietów wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych, także tych z zabezpieczeniem. Ze względu na ostatnie wahania kursu franka szwajcarskiego przypuszczalnie otrzymamy też więcej ofert zakupu niespłacanych kredytów w tej walucie. Wzrost zadłużenia osób fizycznych sprawi, że do obsługi firm windykacyjnych trafią nie tylko ich bankowe zobowiązania, ale także coraz więcej wierzytelności firm telekomunikacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz należności z tytułu krótkoterminowych pożyczek. Dużą część obsługiwanych przez windykatorów spraw będą nadal stanowić niespłacone zobowiązania leasingowe. Wymagają jednak wszechstronnego przygotowania do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi – od przyjęcia gotówki aż do przejęcia, transportu, magazynowania i sprzedaży przedmiotu leasingu - dlatego też portfele wierzytelności leasingodawców będą w dalszym ciągu trafiać do wąskiego grona firm windykacyjnych.

 

Obok wyraźnych tendencji rozwoju mamy też przed rynkiem wierzytelności wyzwania. Jednym z najważniejszych jest – jak w każdej innej branży - doskonalenie usług i ich unowocześnianie. Konieczne jest podążanie za duchem czasu, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i usprawnianie współpracy z nimi. Niestety, tylko kilka firm na rynku podejmuje działania w tym kierunku. Samodzielne zlecanie windykacji, dostęp on-line do informacji o przebiegu obsługi spraw, rozwój systemów mobilnych wpływają na poziom zadowolenia klientów ze współpracy, umacniając ją i dając firmom konkurencyjną przewagę. Na tym „technicznym” polu również wiele się wydarzy w najbliższej przyszłości. 

 

Artykuł został opublikowany w "Gazecie Finansowej" z dnia 27 marca 2015 r. 

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail