wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

B (1) | C (1) | D (1) | E (1) | F (1) | H (1) | K (2) | N (4) | P (4) | R (1) | U (1) | W (4) | Ż (3)
Poręczenie

umowa cywilnoprawna, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się do uregulowania wierzytelności w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przez dłużnika.

Pozew

pismo wszczynające sądowy proces cywilnoprawny. W składanym pozwie powód przedstawia swoje żądania wobec pozwanego oraz podstawy ich powstania.

Przejęcie długu

zwolnienie dłużnika z obowiązku uregulowania zobowiązań przez osobę trzecią. Podstawą jest zawarcie odpowiedniej umowy między wierzycielem a osobą trzecią (firmą zewnętrzną) za zgodą dłużnika lub umowy między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela.

Płynność finansowa

zdolność przedsiębiorstwa do regulowania na bieżąco krótkoterminowych zobowiązań

Restrukturyzacja długu

zmiana struktury zadłużenia (przeważnie przeterminowanego), najczęściej w zakresie zmiany stóp procentowych, okresu i sposobu spłaty, dokonywana za zgodą wierzycieli.

Ugoda

porozumienie zawarte między wierzycielem a dłużnikiem na drodze polubownej, pozasądowej. Określa warunki spełnienia przez dłużnika roszczeń finansowych wierzyciela.

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail