wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

B (1) | C (1) | D (1) | E (1) | F (1) | H (1) | K (2) | N (4) | P (4) | R (1) | U (1) | W (4) | Ż (3)
Wierzytelność

przeciwieństwo długu. Uprawnienie wierzyciela do dochodzenia należnych mu na podstawie zawartej z dłużnikiem umowy świadczeń.

Windykacja

dochodzenie roszczeń wierzycieli wobec dłużników zgodnie z obowiązującym prawem. Windykacja może odbywać się na drodze polubownej, sądowej, komorniczej i pokomorniczej oraz karnej.

Wymagalność

zasadność obowiązku spłaty wierzytelności. Wierzyciel ma prawo żądać zaspokojenia przysługującej mu należności, np. na podstawie ustalonego terminu zapłaty.

Wyrok

decyzja sądu rozstrzygająca zasadność żądań powoda wobec pozwanego.

Żądanie zapłaty

bankowy dokument rozliczeniowy. Na podstawie żądania wypełnionego przez wierzyciela oraz dołączonych dokumentów świadczących o zasadności roszczenia transakcje rozliczane są między bankami wierzyciela i dłużnika.

Zakup pakietów wierzytelności

zakup pakietów wymagalnych wierzytelności przez firmy windykacyjne od podmiotów zewnętrznych, zarządzanie nimi na własne ryzyko i windykacja na własny rachunek.

Zarządzanie wierzytelnościami

zapobieganie powstawaniu wierzytelności przeterminowanych oraz minimalizacja strat wynikających z kredytowania kontrahentów.

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail