wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

Nagrody

Wyróżnienia i certyfikaty
Windykacja należności

18 lat ciągłego rozwoju i stabilizacji naszej firmy na rynku przekłada się na wiele nagród i certyfikatów, które otrzymujemy. Jesteśmy uznawani za firmę skuteczną, godną zaufania, stabilną i pożądaną do partnerstwa w biznesie.


Zostaliśmy jednym z laureatów VIII edycji Programu Solidna Firma. Wyróżnienie otrzymaliśmy na podstawie wyniku weryfikacji, której poddaliśmy się w 2009 roku.

Potwierdziła ona m.in. że nie posiadamy zaległości w rozliczeniach z kontrahentami i pracownikami, terminowo regulujemy płatności z tytułu podatków, należności wobec ZUS, przestrzegamy wytycznych prawa pracy i praw konsumenta. Według organizatora „Udział w Programie biorą firmy, które swoją codzienną rzetelną pracą przywracają przedsiębiorczości należny jej szacunek oraz budują pozycję Polski i dobrobyt Jej obywateli.”


17 grudnia 2010 roku otrzymaliśmy certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play. Jest to potwierdzenie naszej rzetelności i deklaracja stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Weryfikacji zostały poddane m.in. nasze kontakty z klientami, dostawcami i pracownikami, działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz dane finansowe spółki. Nasza działalność została potwierdzona jako zgodna z prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.


Na początku 2011 roku, na podstawie badań przeprowadzonych przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet, otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

To prestiżowe wyróżnienie, honorowane na całym świecie, otrzymują przedsiębiorstwa, których dane finansowe dają gwarancję wysokiej rentowności, zdolność i płynność finansowej. Do grona uhonorowanych należą jedynie firmy, którym D&B Poland wystawi najwyższą ocenę stabilności i wiarygodności na podstawie analizy moralności płatniczej, sprawozdań finansowych i powiązań korporacyjnych i osobowych.


2 sierpnia 2002 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2000 (po nowelizacji ISO 9001:2008). Jest on poświadczeniem zgodności systemu zarządzania jakością w naszym przedsiębiorstwie z wymogami normy.

Obowiązującymi zasadami jakości są m.in.: zorientowanie na klienta, przywództwo kierownictwa, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowanych decyzji oraz tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami.

 

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail