Kupiłeś samochód ciężarowy marki MAN, Daimler, DAF, Iveco lub Volvo/Renault w latach 1997-2011?

Odzyskaj nawet 20% ceny pojazdu!

 • gwarancja zabezpieczenia roszczenia
 • postępowanie prowadzone przez polski zespół prawny na terenie Polski
 • 11-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego od największych międzynarodowych korporacji
 • wygrane sprawy o roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego w Sądzie Najwyższym

Jak to możliwe?

Komisja Europejska, decyzją z dn. 19 lipca 2016 r. (2017/C 108/05) potwierdziła, że producenci ciężarówek marek MAN, DAF, Iveco, Daimler i Volvo/ Renault przez kilkanaście lat brali udział w tzw. zmowie cenowej.

Zmowa cenowa jest czynem zabronionym. Następuje w sytuacji, gdy kilka przedsiębiorstw porozumiewa się w zakresie wysokości cen swoich produktów, tak aby uniknąć konkurencji. Postępowanie Komisji Europejskiej udowodniło, że najwięksi producenci ciężarówek w latach 1997-2011 sztucznie zawyżali ceny swoich pojazdów, działając na niekorzyść klientów.

MAN, DAF, Iveco, Daimler i Volvo/ Renault w efekcie wieloletniego postępowania Komisji Europejskiej zostali ukarani za udział w zmowie cenowej karami w łącznej wysokości prawie 3 mld euro. Unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager oświadczyła:

„Nakładamy dziś najwyższą w historii karę za kartel. Ten kartel dotyczy bardzo dużego rynku i działał przez bardzo długi okres. (…) Decyzja Komisji Europejskiej oznacza koniec naszego dochodzenia w sprawie trwającego bardzo długo, bo 14 lat, kartelu. Ta zmowa cenowa dotknęła bardzo wielu przewoźników drogowych w Europie, bo producenci samochodów ciężarowych w kartelu produkują więcej niż 9 na 10 sprzedawanych w Europie średnich i wielkich ciężarówek.”

Czytaj więcej Zwiń

Co decyzja Komisji Europejskiej oznacza dla Ciebie?

Jeśli w latach 1997-2011 dokonałeś zakupu lub leasingu średniej lub dużej ciężarówki [pow. 6 ton] wyprodukowanej przez jedną z firm: MAN, DAF, Iveco, Daimler, Volvo/Renault, posiadasz niepodważalną podstawę dochodzenia odszkodowania za zmowę cenową

Dokonując zakupu lub leasingu pojazdu spełniającego wskazane warunki, zostałeś poszkodowany wskutek nielegalnej zmowy cenowej kartelu producentów ciężarówek. Nadużyli oni swojej pozycji rynkowej, sztucznie zawyżając ceny, czym spowodowali poniesienie przez Ciebie strat materialnych. Decyzja Komisji Europejskiej umożliwia Tobie i tysiącom innych poszkodowanych firm w wielu krajach Europy dochodzenie zwrotu poniesionej straty, tytułem odszkodowania.

Wysokość odszkodowania za zmowę cenową wynosi 10% - 20% ceny pojazdu.

Czytaj więcej Zwiń

Jak otrzymać odszkodowanie?

Kluczowym czynnikiem jest szybkie podjęcie działań. Roszczenie może w każdej chwili ulec przedawnieniu, więc należy jak najszybciej podjąć kroki zabezpieczające Twoje pieniądze. Do podjęcia działań wystarczy dowód zakupu pojazdu i zapłaty [całościowej bądź ratalnej].

W prowadzeniu spraw o odszkodowanie za zmowę cenową stosujemy przepisy prawa, które pozwalają na przeprowadzenie sprawy przed sądem właściwym dla miejsca zajścia szkody, czyli w Polsce. Reprezentując polskie firmy, wykorzystujemy możliwości, jakie dają nam:

 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r. (2017/C 108/05) dotycząca postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • Kodeks Cywilny.
Czytaj więcej Zwiń

Nie czekaj Skontaktuj się z nami i przekonaj co możemy dla Ciebie zrobić

 • 32 368 30 68pon-pt 8:00 - 16:00
 • zmowa@saf.com.pl

lub zostaw swoje dane nasi specjaliści skontaktują się z Tobą

Zaznaczenie powyższych zgód jest obowiązkowe