Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja z łacińskiego vindicato oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę.

Kiedy powstała windykacja terenowa?

Jako ciekawostkę należy potraktować fakt, że windykacja istniała już od czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie funkcjonowała instytucja rei vindicato, która dążyła do odzyskiwania rzeczy znajdujących się w rękach osób nieuprawnionych.

Odzyskiwanie rzeczy odbywało się osobiście, a więc już wtedy można było nazwać ją windykacją terenową.

W kodeksie Hammurabiego z XVII wieku p.n.e. również widnieją wzmianki o prowadzeniu windykacji jako zorganizowanej i usankcjowanej prawnie formy odzyskiwania należności.

Windykacja terenowa dziś.

Skupmy się jednak na współczesnym opisie definicji – „windykacja terenowa”.

Windykacja terenowa to jedna z legalnych form odzyskiwania długów.

Jest to jeden z etapów procesu odzyskiwania należności.

Windykacja terenowa polega na bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem, która ma miejsce zazwyczaj w jego domu, jeśli jest on osobą prywatną lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

Windykacja terenowa odbywa u osoby, która nie dotrzymała terminu spłaty zobowiązania.

Ta forma windykacji jest również często stosowana, gdy dłużnik nie odpowiedział na inne formy kontaktu, takie jak telefony, listy bądź e-maile.

Windykacja terenowa, dzięki bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem, daje windykatorowi możliwość lepszego zrozumienia sytuacji dłużnika oraz negocjowania warunków spłaty zadłużenia, co zwiększa szanse na odzyskanie długu.

Jeżeli windykacja terenowa  nie przyniesie oczekiwanych efektów, negocjator terenowy ma możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych.

Skuteczna windykacja terenowa - korzyści.

Efektem działań windykacji terenowej może być także zabezpieczenie bądź przejęcie przedmiotu objętego kredytowaniem, jeśli takowy jest zabezpieczeniem zobowiązania.

Windykacja terenowa może być również wykorzystywana do zlokalizowania dłużników, którzy się przeprowadzili lub są w inny sposób trudni do zlokalizowania.

Ważne jest to, aby pamiętać, że podczas windykacji terenowej negocjatorzy terenowi muszą przestrzegać przepisów i regulacji, takich jak Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W trakcie windykacji terenowej windykatorzy są zobowiązani do poszanowania praw osoby zadłużonej, do ochrony prywatności, miru domowego oraz prywatności.

 

Magdalena Jaroszek