Ile kosztuje windykacja?

Ile kosztuje windykacja?

Kiedy warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej?

W Polsce faktury, które trafiają do windykacji są już przeterminowane średnio o 200 dni. Dla przedsiębiorcy, to niemal 9 miesięcy oczekiwania należności za wykonaną usługę bądź za zakupiony przez kontrahenta towar. Zazwyczaj na początku próbujemy odzyskać należności własnym sumptem angażując pracowników działu księgowości lub działu handlowego. Lecz kiedy takie działania nie przynoszą rezultatu - wówczas decydujemy się na współpracę z firmą windykacyjną. Przy wyborze takiej firmy, poza jej wieloletnim doświadczeniem czy prezentowanym portfolio – zwracamy również uwagę na cenę jej usług.

Chcąc odzyskać pieniądze – nie chcielibyśmy równocześnie inwestować dużych kwot. To zrozumiałe – mając nieopłacone wierzytelności przez tak długi czas – często już mamy poczucie straty pieniędzy, które teoretycznie nasza firma zarobiła. W praktyce – musimy podjąć dodatkowe kroki i wydać kolejne pieniądze celem odzyskania należnych nam środków.

Jaki jest koszt windykacji?

Koszt windykacji jest zazwyczaj ustalany indywidualnie i zależy od formy windykacji jaką wybierzemy, a także od kwoty, jaką chcemy odzyskać. Na rynku istnieje jednak narzędzie, dla którego cennik windykacji jest niezmienny. To Debtlink – automatyczny windykator online. Pozwala on na windykację należności w każdej kwocie przy zachowaniu takiej samej ceny za usługę. Polecany szczególnie w windykacji faktur z niedługim okresem przeterminowania. Jego zaletą, poza stałą, niską ceną windykacji jest ciągły dostęp do danych oraz możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym wszystkich działań, które Debtlink podejmuje, aby odzyskać należności.

Innym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną. Taka windykacja odbywa się na zasadzie działań polubownych i ma na celu ustalenie z dłużnikiem warunków spłaty należności, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Jednak w przypadku, gdy polubowne odzyskanie długu jest niemożliwe, firma windykacyjna zaproponuje dochodzenie odzyskania środków na drodze prawnej zapewniając pomoc na każdym etapie postępowania. Taka windykacja odbywa się na koszt dłużnika.

Z kolei najlepszą i najszybszą alternatywą dla podjęcia działań windykacyjnych jest sprzedaż wierzytelności. To doskonałe rozwiązanie, aby zabezpieczyć szybko i pewnie płynność finansową firmy. Ryzyko związane z odzyskaniem należności zostaje przeniesione wówczas na firmę windykacyjną, natomiast przedsiębiorca otrzymuje pieniądze niezależnie od wyników dalszego postępowania.

Jak efektywnie odzyskiwać należności?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i potwierdza ją przysłowie „czas to pieniądz”. Im prędzej zrozumiemy, że oczekiwanie na zapłatę, które nie przynosi rezultatów, należy zamienić na współpracę z profesjonalną firmą windykacyjną – tym lepiej. 200 dni, to bardzo długi czas, w którym u naszego dłużnika może się wiele zmienić. Dlatego już od samego początku nie warto zwlekać, by nie doprowadzić do tak dużego przeterminowana faktury.

Najbardziej efektywna windykacja będzie więc dotyczyć faktur z najkrótszym okresem przeterminowania.

Zatem to my oddając faktury do profesjonalnej firmy windykacyjnej w dużej mierze decydujemy o tym, jak szybko pieniądze odzyskamy.


Deprecated: Plik z Motyw nieposiadający footer.php uznawany jest za przestarzały od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon footer.php. in /saf/web/www_saf_com_pl/wp-includes/functions.php on line 6078