Jak skutecznie windykować należności?

Jak skutecznie windykować należności?

Problem nieopłaconych faktur dotyczy znacznej części przedsiębiorców - już w samym roku 2019 ponad połowa polskich firm handlowych deklarowała, że posiada problemy z należnościami przeterminowanymi powyżej 60 dni. W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 płynność finansowa jest kwestią kluczową, by zapewnić swojej firmie stabilne miejsce na rynku. Nieopłacone, często przeterminowane faktury są nie tylko dodatkową pracą dla działu księgowości, lecz stanowią również problem całego przedsiębiorstwa. Im prędzej zrozumiemy, że nieściągnięte wierzytelności będą powodowały narastające trudności w firmie, tym łatwiej i szybciej będziemy w stanie odzyskać pieniądze, które z kolei moglibyśmy przeznaczyć np. w inwestycje mające na celu rozwój przedsiębiorstwa.

Jak rozpocząć skuteczną windykację?

By odpowiedzieć na to pytanie należy zastanowić się, dlaczego tak wiele działań i wysiłków wkładanych w odzyskanie długu przez firmy jest bezskuteczne. Najczęściej początkowy proces windykacji jest realizowany przez przedsiębiorstwa na własną rękę. Efektywność takiej windykacji jest jednak niewielka, na dodatek angażuje czasowo pracowników firmy np. działu handlowego, czy działu księgowości. Nawet jeśli dłużnik opłaci kilka zaległych faktur, to i tak problem okazuje się głębszy, ponieważ nieopłaconych faktur jest więcej, a w kolejnym miesiącu ich ilość znowu narasta. Sytuacja się powtarza. Tak tworzy się krąg, w który zaangażowani czasowo są pracownicy, którzy w tym czasie mogliby np. pozyskiwać nowych klientów.

W konsekwencji podjęcia prób windykacji na własną rękę - dług nie zostaje odzyskany, a wyznaczony do innych zadań pracownik jest zdemotywowany spadkiem swojej efektywności, bo jego czas i energia zostały skierowane na działania nie przynoszące rezultatu. Atmosfera współpracy pomiędzy pracownikami, a klientem wcale nie jest komfortowa i z pewnością nie prowadzi do podtrzymania dobrej relacji, której to utraty często boją się przedsiębiorcy.

Okazuje się jednak, że windykacja może być nie tylko skuteczna, ale także niedroga. I przede wszystkim – nie ingeruje w relacje firma-klient.

Dlaczego długi powinna odzyskiwać profesjonalna firma windykacyjna?

- Takie rozwiązanie skutkuje zwiększeniem skuteczności w odzyskiwaniu środków z nieopłaconych faktur – dłużnik dostrzega polubowne, ale i konsekwentne działania firmy windykacyjnej.
- Wierzyciel nie musi angażować się w cały proces – wystarczy, że przekaże dokumenty i szczegóły dotyczące długu. W konsekwencji zaoszczędzi czas swój i swoich pracowników, więc - oszczędza i pieniądze.
- Celem firmy windykacyjnej jest jak najszybsze odzyskanie długu przy zachowaniu dalszych dobrych stosunków pomiędzy podmiotami. Dobre praktyki, to profesjonalizm w działaniu i brak osobistych powiązań.
- W przypadku faktur nieprzeterminowanych o ponad 60 dni zaleca się skorzystanie z automatycznego narzędzia np. debtlink. Jest to narzędzie mobilne, którego postępy i działania można kontrolować w każdej chwili korzystając ze smartfona, tabletu lub komputera.

Ile kosztuje windykacja?

Jako lider branży windykacyjnej wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do każdej z rozpatrywanych sytuacji. Jeśli potrzebujesz szybkiego, skutecznego i polubownego działania na rzecz odzyskania swoich należności – skontaktuj się z nami, lub skorzystaj z automatycznego rozwiązania jakim jest Debtlink.

Obecnie możesz rozpocząć pracę z narzędziem Debtlink w promocyjnej cenie – 1 zł*! Promocja trwa, więc nie zwlekaj i zacznij odzyskiwać wierzytelności już dziś!


*1 zł to koszt promocyjny windykacji jednej faktury. Podczas korzystania z pakietu promocyjnego nie jest kierowany papierowy list polecony do dłużnika.