Jak szybko odzyskać należności z Debtlink?

Jak szybko odzyskać należności z Debtlink?

Podejmując działania windykacyjne często jedną z głównych informacji, jakie chcemy uzyskać, jest ta, kiedy nasz wierzyciel spłaci dług. Zależy nam na tym, aby odzyskać środki jak najszybciej, bo poprawia to płynność finansową naszej firmy.

Korzystając z narzędzia automatycznego, jakim jest Debtlink, mamy pewność, że nasz wierzyciel otrzyma ponaglenia sms i e-mail dotyczące konieczności zapłaty w określonym czasie. Debtlink wyznaczy kontrahentowi datę spłaty należności, która wynosi 3 dni. Dodatkowo po tym czasie Debtlink wykona połączenia telefoniczne do naszego dłużnika w ciągu dwóch dni o różnych porach. Wszystko po to, aby uzyskać informację, czy kontrahent zapłacił. Jeśli nie zdeklaruje on spłaty w wyznaczonym czasie, to 7 dni po dodaniu zlecenia do windykacji, Debtlink wyśle do dłużnika również list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Czy sukces windykacji zależy jednak jedynie od automatycznego narzędzia wykonującego punktualnie wszystkie zadania?

Równie istotny jest czas, w jakim my zdecydujemy się na podjęcie działań windykacyjnych od momentu przeterminowania faktur. Większość firm deklaruje problemy z należnościami przeterminowanymi powyżej 60 dni. A przecież nie trzeba zwlekać z upomnieniem się o należne środki aż tak długo. Im szybciej – tym lepiej dla nas i naszych należności. Jeśli okres przeterminowania faktur jest niedługi – zwiększa to znacznie szanse, że nasz kontrahent zapłaci należne pieniądze w proponowanym przez nas terminie. Jeśli sami odwlekamy z przypomnieniem o konieczności zapłaty – musimy pamiętać, że po tym czasie zarówno nasza firma, jak i firma dłużnika mogą być w innej kondycji finansowej. Być może – znacznie gorszej i trudno będzie odzyskać należności w krótkim czasie i może się to okazać bardziej pracochłonne i kosztowne.

Jakie są inne zalety automatycznej windykacji?

  • Główną zaletą są niewielkie koszty w porównaniu z dużymi korzyściami takiego rozwiązania. Cena usługi jest stała i niezależna od wysokości należności na windykowanej fakturze. Nie zmienia się także wraz ze wzrostem windykowanych faktur. – Windykujesz jakie chcesz faktury oraz ile chcesz, a Debtlink zapewnia stałą cenę.
  • Pewność, że dłużnik otrzyma powiadomienia sms, email, list z potwierdzeniem odbioru, a także czterokrotnie zadzwoni do niego w sprawie należności telefon. Takie działania są w pełni profesjonalne, ale i skuteczne.
  • Bez emocji, nieprzyjemnych napięć, bez burzenia relacji partnerskiej - nasz system podejmie za Ciebie wszystkie kroki, które potrzebne są, aby przypomnieć wierzycielowi, że zalega z zapłatą.
  • Pełna kontrola nad systemem oraz monitoring działań w czasie rzeczywistym. Rejestrując fakturę w systemie Debtlink na bieżąco będziesz mógł śledzić wykonywane przez system czynności. A jeśli Twój dłużnik zapłaci za zaległe faktury szybko – możesz przerwać windykację i system zaniecha kolejnych kroków i dalszego powiadamiania o zaległościach finansowych.
  • Mobilność, dostępność – gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Niezależnie od tego, czy masz przy sobie w danej chwili jedynie telefon lub tablet – możesz na bieżąco monitorować stan windykowanych faktur oraz zgłaszać systemowi nowe. Wolisz korzystać z komputera? Nasz system dostępny jest dla Ciebie już po otwarciu przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że w chwili obecnej windykujesz w promocji każdą fakturę za jedynie 1 zł! To nie tylko świetna okazja, aby przetestować Debtlink, ale i idealny moment, aby skutecznie i tanio przypomnieć Twojemu dłużnikowi o konieczności zapłaty.