Interwencyjny skup należności do 25 000 zł | SAF S.A.
Interwencyjny skup należności

Interwencyjny skup należności

Nagły kryzys spowodowany epidemią koronawirusa uniemożliwia dziś prowadzenie normalnej działalności biznesowej niemal w każdej branży.

Ryzyko utraty wypłacalności dla wielu przedsiębiorców staje się faktem. Wiele firm posiada zobowiązania, których nie jest w stanie terminowo regulować.

To ostatni moment by zareagować. Działania należy wdrożyć natychmiast, gdy zadłużenie dla kontrahenta jest jeszcze możliwe do uregulowania i należności możliwe do odzyskania.

W związku z tą wyjątkową sytuacją uruchomiliśmy Interwencyjny skup należności, który pozwoli  zachować płynność finansową Waszych przedsiębiorstw.

Warunki przystąpienia do programu

  • Czas trwania programu od 27.04.2020 r. do odwołania.
  • Skup dotyczy należności w kwotach od 1000 PLN do 25 000 PLN*.
  • Skup dotyczy należności, które prawnie istnieją, są w całości wymagalne, wolne od obciążeń i wad prawnych, nie są przeniesione na rzecz osób trzecich, nie są przedawnione, w stosunku do których nie została zastrzeżona ich zbywalności oraz nie są objęte jakimkolwiek orzeczeniem sądowym.
  • Skup dotyczy należności wynikających z transakcji handlowych zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, których siedziby są zarejestrowane w Polsce.
  • Zgłoszenie do programu następuje poprzez przesłanie należności spełniających kryteria opisane
    w punkcie 2, 3 i 4 na adres kontrakty@saf.com.pl
  • Po zgłoszeniu, w odpowiedzi na wskazanego maila, najdalej następnego dnia roboczego Klient otrzymuje Umowę przelewu wierzytelności.
  • Finalizacja Umowy (przelew na wskazane w Umowie konto bankowe) następuje najdalej w 21 dniu roboczym od odesłania przez Klienta skanu podpisanej Umowy na adres kontrakty@saf.com.pl
  • W przypadku braku zapłaty za należności objęte Umową we wskazanym terminie, Umowa ulega rozwiązaniu.

Cennik

KWOTA NALEŻNOŚCI PLN

CENA (% NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ)

20 000,01 – 25 000,00*

80 %

10 000,01 – 20 000,00

75 %

5000,01 – 10 000,00

70 %

2000,01 – 5000,00

65 %

1000,00 – 2000,00

60 %

* Pakiety należności i należności o nominałach większych niż 25 000 PLN podlegają indywidualnej wycenie. W tym celu skontaktuj się z nami tel. 32 368 30 68 lub kontrakty@saf.com.pl

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz kontaktowy - napisz kiedy możemy do Ciebie zadzwonić i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!