Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

Działania polubowne

Pierwszym etapem odzyskania należności są działania polubowne mające na celu ustalenie z dłużnikiem warunków polubownej spłaty zobowiązania. Osiągamy 94% skuteczność na etapie wczesnej windykacji polubownej. Wykorzystujemy przy tym wszystkie zgodne z prawem środki mające na celu odzyskanie należności, jednocześnie dbając o zachowanie dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorcami:

 • kontakt telefoniczny
 • wezwania pisemne
 • kampanie e-mail
 • kampanie SMS
 • voice mailing
 • wizyty terenowe

Negocjacje telefoniczne prowadzone są przez wykwalifikowanych windykatorów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę z zakresu mediacji, prawa, finansów oraz psychologii.

Działania sądowo-egzekucyjne

W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności od dłużnika oferujemy dochodzenie jej na drodze prawnej.

Nasi doświadczeni prawnicy wybiorą najlepszą opcję drogi sądowej, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego skierują sprawę do kancelarii komorniczej w celu skutecznego wyegzekwowania roszczenia.

Charakterystyka procesu obsługi:

 • ocena dokumentacji
 • wybór trybu postępowania
 • sporządzenie pozwu i pism procesowych
 • reprezentacja przed sądem
 • aktywne ustalanie składników majątkowych dłużnika
 • negocjacje mające na celu polubowne wyegzekwowanie należności
 • reprezentacja przed organem egzekucyjnym
 • nadzór nad przebiegiem postępowania
 • asysty pracowników podczas czynności egzekucyjnych
 • aktywne wspieranie dłużników w procesie sprzedaży nieruchomości

Windykacja na koszt dłużnika

Podstawą dochodzenia poniesionych przez wierzyciela kosztów odzyskiwania należności jest Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. Ustawa wskazuje na prawo wierzyciela do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.  Do końca 2019 r. rekompensata ta wynosiła 40 EUR.

Od 1 stycznia 2020 r. Ustawodawca wprowadza nowe przepisy, które uzależniają kwotę rekompensaty od wartości odzyskiwanej należności. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiąca – w zależności od wartości należności na fakturze – równowartość kwoty:

 • 40 EUR – dla faktur do 5 000 zł
 • 70 EUR – dla faktur od 5 000 zł - 50 000 zł
 • 100 EUR – dla faktur powyżej 50 000 zł

Rekompensatę za nieterminową płatność można odzyskiwać tylko od firm zarejestrowanych w Polsce i dotyczy transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Windykacja terenowa - nasza wizyta u Twojego dłużnika

Gdy dłużnik unika kontaktu lub nie wywiązuje się z zawartych deklaracji spłaty zobowiązania, bez dodatkowych kosztów wyślemy do niego z wizytą naszego windykatora terenowego.

Dysponujemy grupą ponad 60 doświadczonych windykatorów terenowych w 16 województwach. Każdego dnia docieramy do dłużników na terenie całej Polski, przeprowadzając łącznie ponad 16 000 wizyt terenowych rocznie!

Negocjatorzy terenowi:

 • przeprowadzają bezpośrednie wizyty windykacyjne u osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski
 • motywują, negocjują i ustalają warunki polubownej spłaty zobowiązania
 • podpisują oświadczenia o spłacie zobowiązania
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe
 • przeprowadzają wywiady gospodarcze
 • wykonują dokumentacje fotograficzne
 • współuczestniczą w czynnościach komorniczych

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz kontaktowy - napisz kiedy możemy do Ciebie zadzwonić i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!


  Deprecated: Plik z Motyw nieposiadający footer.php uznawany jest za przestarzały od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon footer.php. in /saf/web/www_saf_com_pl/wp-includes/functions.php on line 6078