SAF Debtor i SAF Chat

SAF Debtor i SAF Chat

SAF Debtor to innowacyjna usługa wirtualnego doradcy w miękkiej windykacji, wykorzystującego komponenty sztucznej inteligencji i technologie przetwarzania mowy naturalnej (NLP), przy pełnej zgodności z wymaganiami RODO. Narzędzie doskonale sprawdza się na należnościach z niedużym DPD.

Wirtualny negocjator podczas rozmowy:

 • potwierdza tożsamość rozmówcy na podstawie określonych danych osobowych (np. PESEL, data urodzenia)
 • prowadzi rozmowę z dłużnikiem w zakresie windykacji należności
 • informuje o statusie i kwocie zadłużenia
 • negocjuje i ustala terminy spłat
 • przesyła dłużnikowi wiadomość SMS z danymi do wykonania płatności (kwota, dane odbiorcy, numer rachunku bankowego)
 • odnosi się do wypowiedzi dłużnika, by potwierdzić prawidłowe rozpoznanie intencji i zrozumienie uzyskanych informacji
 • przyjmuje i realizuje prośbę o kontakt zwrotny

Kontakt z SAF Debtor to:

naturalność saf debtor

Naturalność

SAF Debtor rozumie pełne, rozbudowane zdania, rozpoznaje mowę potoczna, a nawet mniej znane synonimy.

personalizacja saf debtor

Personalizacja

SAF Debtor rozpoznaje jakość mowy i bieżący tok konwersacji dopasowując się do rozmówcy.

elastyczność saf debtor

Elastyczność

SAF Debtor umożliwia zmianę danych lub tematu rozmowy w dowolnym momencie.

Przykładowa rozmowa:

Przykładowa rozmowa SAF Debtor
Przykładowa rozmowa wirtualnego negocjatora SAF

Użyte technologie

ASR (Automatic Speech Recognition) oraz NLU (Natural Language Understanding)

Rozmówcy mogą swobodnie używać języka naturalnego i przedstawić sprawę swoimi słowami, co ułatwia wzajemną komunikację i zwiększa poziom ich satysfakcji.

Silnik DM (Dialogue Manager)

Obsługuje wdrożone strategie niezależnie od języka jakim posługuje się rozmówca, a także płynnie zmienia język w trakcie rozmowy (np. z polskiego na angielski), zachowując jej kontekst i zebrane wcześniej informacje.

Komunikacja między technologią NLU a silnikiem DM

Dzięki możliwości rozpoznania intencji dłużnika, system wykrywa sytuacje wymagające przesunięcia rozmowy lub kontaktu z pracownikiem firmy.

Integracja z systemami analityki biznesowej (BI)

SAF Debtor jest w stanie przeanalizować treść rozmów wyodrębniając z nich wysokiej jakości dane.

SAF Chat

SAF Chat działa w oparciu o mechanizmy i logikę zastosowaną w SAF Debtor, przy czym w tym wypadku kontakt z dłużnikiem odbywa się poprzez chat.

Jak to działa:

 • Dłużnik otrzymuje SMS ze spersonalizowanym linkiem.
 • Po kliknięciu w link konieczna jest autoryzacja dłużnika, która następuje poprzez podanie określonych danych osobowych.
 • Po pozytywnej autoryzacji uruchomione zostaje okno dialogowe, w którym możliwe jest przeprowadzenie na chacie rozmowy windykacyjnej ze sztuczną inteligencją.

Dlaczego SAF Chat:

 • Komfort – umożliwia przeprowadzenie rozmowy na telefonie komórkowym, dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze, w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie 24/7.
 • Dyskrecja - umożliwia swobodne i dyskretne ustalenie planu spłaty zobowiązań lub umówienie się na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy.
 • Transparentność – podczas prowadzenia rozmowy umożliwia pełny wgląd w cały przebieg negocjacji.
 • Elastyczność - jeśli zajdzie konieczność przerwania rozmowy, poczeka, a następnie wróci do jej kontynuowania.
 • Kontrola - daje czas na spokojne zastanowienie się i podanie deklaracji możliwych do zrealizowania.

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz kontaktowy - napisz kiedy możemy do Ciebie zadzwonić i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!