Oferta Publiczna obligacji SAF S.A.

Oferta Publiczna obligacji SAF S.A.

Emisja została zakończona 17.01.2022 r., przydział obligacji został dokonany 19.01.2022 r.

Dokumenty do pobrania związane z Ofertą Obligacji - seria G

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji1 800 sztuk Obligacji (1.800.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji1.000,00 zł
Minimalny liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji5 szt.
Wysokość oprocentowania7,0%
Okresy odsetkoweKwartalne
ZabezpieczenieHipoteka na nieruchomościach, ustanowiona po przydziale obligacji
Termin wykupu24 miesiące
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłatOd 18 października 2021 r. do 17 stycznia 2022 r.
Przydział Obligacji19 stycznia 2022

Dodatkowe wynagrodzenie: 7,0% za okres od dnia złożenia formularza i dokonania wpłaty - do dnia emisji obligacji.

Przedmiot działalności

Spółka działa na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Emitent specjalizuje się w windykacji szerokiego spectrum wierzytelności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Misją Emitenta jest usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektorów B2B i B2C (business to business, tj. w relacjach między firmami oraz business to consumer, tj. w relacjach między firmami a konsumentami). Doświadczenie uzyskane w dotychczasowej działalności pozwala Spółce spełniać potrzeby klientów z różnych branż gospodarki, reagować na nowe wyzwania obrotu gospodarczego i oferować zarówno typowe dla windykacji, jak również specjalistyczne usługi. Sposób działania Emitenta jest doceniany zarówno przez klientów jak i organizacje branżowe, czego potwierdzeniem są branżowe certyfikaty i wyróżnienia.

W ramach działalności Emitent oferuje przede wszystkim następujące grupy usług:

 1. obrót wierzytelnościami;
 2. windykację wierzytelności z sektorów B2B i B2C (business to business, tj. w relacjach między firmami oraz business to consumer, tj. w relacjach między firmami a konsumentami) na zlecenie (inkaso);
 3. ochronę (monitoring) wierzytelności.

Emitent prowadzi obrót wierzytelnościami w trzech głównych grupach:

a) obrót wierzytelnościami przedsiębiorstw z sektora B2B różnych branż gospodarki,
b) obrót wierzytelnościami masowymi przedsiębiorstw z sektora B2C, w szczególności od bibliotek i przedsiębiorstw transportu miejskiego,
c) obrót wierzytelnościami B2B, wynikającymi z tzw. opłat półkowych (nielegalnych opłat pobieranych od dostawców dużych sieci handlowych).

W ramach windykacji wierzytelności na zlecenie Spółka zajmuje się głównie następującymi należnościami:

 • tzw. opłatami półkowymi (Emitent  windykuje tzw. opłaty półkowe zarówno z własnego portfela, jak też na zlecenie przedsiębiorstw),
 • leasingowymi i bankowymi (Emitent świadczy usługi głównie w zakresie utrzymywania płynności umów leasingowych i kredytowych poprzez monitorowanie, wczesną windykację, a także zabezpieczanie przedmiotów leasingu w terenie),
 • masowymi w sektorze B2B i B2C (zautomatyzowana obsługa windykacji pakietów wierzytelności w znacznych ilościach, np. jednorazowo kilka tysięcy sztuk).

Jak dokonać zapisu

Wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji prosimy przesłać:

 • na adres mailowy Spółki: obligacje@saf.com.pl lub
 • oryginał na adres: SAF S.A., ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec

 

Uwaga! Formularz można wypełnić na trzy sposoby:

  1. Wydrukować i wypełnić ręcznie.
  2. Ściągnąć plik na dysk lokalny i otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader (rekomendowane dla wypełniania elektronicznie. Uzupełniony formularz można następnie wydrukować lub zapisać w pliku i podpisać podpisem elektronicznym.
  3. Otworzyć w przeglądarce Google Chrome lub Opera. Po wypełnieniu formularza należy wybrać polecenie DRUKUJ i spośród dostępnych opcji wybrać Adobe PDF lub Micosoft PDF (wybranie opcji Zapisz do PDF może spowodować brak polskich znaków).

Formularz przyjęcia propozycji nabycia obligacji


Deprecated: Plik z Motyw nieposiadający footer.php uznawany jest za przestarzały od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon footer.php. in /saf/web/www_saf_com_pl/wp-includes/functions.php on line 6078