Propozycja nabycia obligacji | SAF S.A.
Propozycja nabycia obligacji SAF S.A.

Propozycja nabycia obligacji SAF S.A.

W związku z upływem 15 miesięcy od zakończenia ostatniego roku obrotowego, za który zostało zbadane sprawozdanie finansowe, Emitent zakończył udostępnianie dokumentów emisyjnych.

Ponowne ich zamieszczenie nastąpi niezwłocznie po publikacji rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z badania.