Oferta Publiczna obligacji serii F SAF S.A.

Oferta Publiczna obligacji serii F SAF S.A.

Dokumenty do pobrania związane z Ofertą Obligacji

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji3 000 sztuk Obligacji (3.000.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji1.000,00 zł
Minimalny liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji5 szt.
Wysokość oprocentowania7,5%
Okresy odsetkoweKwartalne
ZabezpieczenieHipoteka na nieruchomościach, ustanowiona po przydziale obligacji
Termin wykupu30 miesięcy, z możliwością żądania wcześniejszej spłaty już po 18 miesiącach, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłatOd 11 marca 2020 do 10 czerwca 2020
Przydział Obligacji11 czerwca 2020

Dodatkowe wynagrodzenie: 7,5% za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty - do dnia emisji obligacji.

Przedmiot działalności

Spółka działa na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Emitent specjalizuje się w windykacji szerokiego spectrum wierzytelności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Misją Emitenta jest usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektorów B2B i B2C (business to business, tj. w relacjach między firmami oraz business to consumer, tj. w relacjach między firmami a konsumentami). Doświadczenie uzyskane w dotychczasowej działalności pozwala Spółce spełniać potrzeby klientów z różnych branż gospodarki, reagować na nowe wyzwania obrotu gospodarczego i oferować zarówno typowe dla windykacji, jak również specjalistyczne usługi. Sposób działania Emitenta jest doceniany zarówno przez klientów jak i organizacje branżowe, czego potwierdzeniem są branżowe certyfikaty i wyróżnienia.

W ramach działalności Emitent oferuje przede wszystkim następujące grupy usług:

  1. obrót wierzytelnościami;
  2. windykację wierzytelności z sektorów B2B i B2C (business to business, tj. w relacjach między firmami oraz business to consumer, tj. w relacjach między firmami a konsumentami) na zlecenie (inkaso);
  3. ochronę (monitoring) wierzytelności.

Emitent prowadzi obrót wierzytelnościami w trzech głównych grupach:

a) obrót wierzytelnościami przedsiębiorstw z sektora B2B różnych branż gospodarki,
b) obrót wierzytelnościami masowymi przedsiębiorstw z sektora B2C, w szczególności od bibliotek i przedsiębiorstw transportu miejskiego,
c) obrót wierzytelnościami B2B, wynikającymi z tzw. opłat półkowych (nielegalnych opłat pobieranych od dostawców dużych sieci handlowych).

W ramach windykacji wierzytelności na zlecenie Spółka zajmuje się głównie następującymi należnościami:

  • tzw. opłatami półkowymi (Emitent  windykuje tzw. opłaty półkowe zarówno z własnego portfela, jak też na zlecenie przedsiębiorstw),
  • leasingowymi i bankowymi (Emitent świadczy usługi głównie w zakresie utrzymywania płynności umów leasingowych i kredytowych poprzez monitorowanie, wczesną windykację, a także zabezpieczanie przedmiotów leasingu w terenie),
  • masowymi w sektorze B2B i B2C (zautomatyzowana obsługa windykacji pakietów wierzytelności w znacznych ilościach, np. jednorazowo kilka tysięcy sztuk).

Jak dokonać zapisu

Wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji prosimy przesłać:

  • skanem na adres mailowy Spółki: obligacje@saf.com.pl lub
  • oryginał na adres: SAF S.A., ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec

Deprecated: Plik z Motyw nieposiadający footer.php uznawany jest za przestarzały od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon footer.php. in /saf/web/www_saf_com_pl/wp-includes/functions.php on line 6078